Error
  • Error loading feed data

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE CHÍNH CHỦ Featured

Written by  Friday, 25 November 2016 02:04

HƯỚNG DẪN THỦ TỤC ĐĂNG KÝ 

SANG TÊN XE CHÍNH CHỦ

Từ ngày 01/01/2017, bắt đầu xử phạt xe không chính chủ theo mức phạt mới (100.000 – 200.000 đồng) đối với xe mô tô, xe gắn máy theo Nghị định 46/2016/NĐ-CP trong trường hợp chủ phương tiện tham gia giao thông không làm thủ tục đăng ký sang tên xe (để chuyển tên chủ xe trong Giấy đăng ký xe sang tên của mình) theo quy định khi mua, được cho, được tặng, được phân bổ, được điều chuyển, được thừa kế tài sản.

Vậy thì những ai đang điều khiển xe mà không phải do mình đứng tên trong Giấy đăng ký xe thì phải làm thủ tục đăng ký sang tên xe.

 

Căn cứ theo quy định tại Thông tư 15/2014/TT-BCA Quy định về đăng ký xe, Luật sư Online xin đưa ra hướng dẫn về thủ tục đăng ký sang tên xe và một số lưu ý khi thực hiện thủ tục này: 

Trường hợp 1: Nếu đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Hồ sơ gồm:

- CMND hoặc thẻ căn cước công dân. (trường hợp địa chỉ trong CMND không giống với địa chỉ trong Giấy đăng ký xe thì phải có thêm Sổ hộ khẩu hoặc nếu là người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài thì thay bằng Hộ chiếu) – bản chính để xuất trình.

- Giấy khai đăng ký xe 

- Giấy chứng nhận đăng ký xe

- Biên lai đã nộp lệ phí trước bạ.

- Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán; văn bản thừa kế; hóa đơn bán hàng.

Lưu ý: Giấy bán, cho, tặng xe phải có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã đối với chữ ký người bán, cho, tặng xe. Đăng ký sang tên thì giữ nguyên biển số cũ (trừ biển loại 3 số, 4 số hoặc khác hệ biển thì nộp lại biển số để đổi sang biển 5 số theo quy định) và cấp giấy chứng nhận đăng ký xe cho chủ xe mới.

Trường hợp 2: Nếu đăng ký sang tên xe đi ở tỉnh, thành phố trung ương khác

Hồ sơ gồm:

- CMND hoặc thẻ căn cước công dân. (trường hợp địa chỉ trong CMND không giống với địa chỉ trong Giấy đăng ký xe thì phải có thêm Sổ hộ khẩu hoặc nếu là người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài thì thay bằng Hộ chiếu) – bản chính để xuất trình.

- 02 giấy khai sang tên xe 

-  Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

- Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán; văn bản thừa kế; hóa đơn bán hàng.

Lưu ý: Giấy bán, cho, tặng xe phải có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã đối với chữ ký người bán, cho, tặng xe. Đồng thời, không phải đưa xe đến kiểm tra.

Trường hợp 3: Nếu đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến

Phía chủ xe phải chuẩn bị:

- CMND hoặc thẻ căn cước công dân. (trường hợp địa chỉ trong CMND không giống với địa chỉ trong Giấy đăng ký xe thì phải có thêm Sổ hộ khẩu hoặc nếu là người Việt Nam đã định cư ở nước ngoài thì thay bằng Hộ chiếu) – bản chính để xuất trình.

- Giấy khai đăng ký xe 

- Biên lai thu lệ phí trước bạ.

- Giấy khai sang tên và phiếu sang tên di chuyển kèm theo giấy tờ mua bán, tặng cho, thừa kế.

- Hồ sơ gốc của xe.

Lưu ý: Giấy bán, cho, tặng xe phải có công chứng hoặc chứng thực của UBND cấp xã đối với chữ ký người bán, cho, tặng xe.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ hồ sơ nêu trên, bạn nộp hồ sơ tại Công an quận, huyện, thành phố thuộc tỉnh nơi người sử dụng xe cư trú. Sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được Giấy đăng ký xe mới (chính chủ) mang tên mình.

 

ĐĂNG KÝ SANG TÊN XE ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP XE ĐÃ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU QUA NHIỀU NGƯỜI 

1. Nếu đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh  

a. Trường hợp người đang sử dụng xe có giấy tờ mua bán, tặng cho hoặc thừa kế của người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ mua bán, tặng cho, thừa kế của người bán cuối cùng thì chuẩn bị hồ sơ gồm:

- Giấy đăng ký sang tê  có cam kết của người đang sử dụng chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Biên lai thu lệ phí trước bạ.

- Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán; văn bản thừa kế; hóa đơn bán hàng của người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký xe và của người bán cuối cùng có công chứng, chứng thực.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại Công an huyện/quận nơi người sử dụng xe cư trú để đăng ký, thời hạn là sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

b. Trường hợp người đang sử dụng xe không có giấy tờ mua bán, tặng cho, thừa kế thì phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

- Giấy khai đăng ký sang tên có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Biên lai thu lệ phí trước bạ.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại Công an huyện/quận nơi người sử dụng xe cư trú để đăng ký, thời hạn là sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

 

2. Đăng ký sang tên đi tỉnh khác

a. Trường hợp người đang sử dụng xe có giấy tờ mua bán, tặng cho hoặc thừa kế của người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký xe và giấy tờ mua bán, tặng cho, thừa kế của người bán cuối cùng thì chuẩn bị hồ sơ gồm:

- 02 Giấy đăng ký sang tên xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Quyết định bán, cho, tặng hoặc hợp đồng mua bán; văn bản thừa kế; hóa đơn bán hàng của người đứng tên trong Giấy chứng nhận đăng ký xe và của người bán cuối cùng.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại Công an huyện/quận nơi chủ sở hữu cũ cư trú để đăng ký, thời hạn là sau 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

b. Trường hợp người đang sử dụng xe không có giấy tờ mua bán, tặng cho, thừa kế thì phải chuẩn bị các loại giấy tờ sau:

- 02 Giấy đăng ký sang tên xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe và biển số xe.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại Công an huyện/quận nơi chủ sở hữu cũ cư trú để đăng ký và thời hạn là sau 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

 

3. Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến

- Giấy khai đăng ký xe 

- Giấy khai đăng ký sang tên xe 

- Hồ sơ gốc của xe.

- Biên lai thu lệ phí trước bạ.

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, nộp tại Công an huyện/quận nơi người sử dụng xe cư trú để đăng ký, sau 02 ngày làm việc sẽ nhận được Giấy đăng ký xe mới.

Lưu ý: - Đối với trường hợp Đăng ký sang tên xe mà khác tỉnh, bạn phải thực hiện 2 thủ tục, gồm: (Hồ sơ, trình tự như đã nêu ở trên)

1.Đăng ký sang tên đi tỉnh khác

2.Đăng ký sang tên xe tỉnh khác chuyển đến 

- Các mẫu Giấy khai đăng ký xe, Giấy khai đăng ký sang tên xe, Giấy khai sang tên, di chuyển xe thì theo quy định tại mẫu số 02, 03, 04 ban hành kèm theo Thông tư 15/2014/TT-BCA.

 

VỀ LỆ PHÍ CẤP GIẤY ĐĂNG KÝ VÀ LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ: 

Căn cứ theo quy định tại:

- Thông tư 127/2013/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy đăng ký và biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. 

- Nghị định 45/2011/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Theo đó, mức lệ phí được tính như sau :

- Lệ phí cấp lại hoặc đổi giấy đăng ký không kèm theo biển số ô tô, xe máy (nếu cấp lại biển số thì thu theo giá mua biển số thực tế) là 30,000 đồng.

- Lệ phí trước bạ đối với xe máy mức thu là 2% giá trị xe, đối với xe máy nộp lệ phí trước bạ lần thứ 2 trở đi được áp dụng mức thu là 1% giá trị xe.

 

                          ---------------------------------------------------------------------

Hy vọng qua bài viết này Luật sư Online đã giúp các bạn hiểu rõ hơn quy định về trình tự, thủ tục, hồ sơ để làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo đúng quy định. Nếu còn thắc mắc, các bạn vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số tổng đài tư vấn 1900.599.929 để được giải đáp.

Trân trọng kính chào!

Công Ty Luật TNHH LDL

Tổng đài tư vấn: 1900.599.929

Website:http://www.luatsuonline.com.vn

Website:http://www.lld.com.vn

Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Rate this item
(0 votes)

Chúng tôi trên FaceBook

Xem nhiều nhất

Luật sư doanh nghiệp

Công ty Luật LDL với một đội ngũ luật sư trẻ, năng động, nhiệt tình, có trình độ chuyên môn cao, c

TƯ VẤN, THỰC HIỆN CÁC DỊCH VỤ PHÁP LÝ LIÊN QUAN ĐẾN QUAN HỆ PHÁP LUẬT HÔN NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Đồng hành với các dịch vụ  tư vấn pháp lý khác, Công ty Luật TNHH LDL hân hạnh cung cấp dịch vụ pháp

Tư vấn mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp

Đội ngũ luật sư về mua bán, sáp nhập và hợp nhất doanh nghiệp của chúng tôi có bề dày kinh nghiệm tư

Tư vấn pháp lý về lao động

Công ty Luật LDL cung cấp các dịch vụ và tư vấn pháp lý về lao động: Hợp đồng lao động, Nội quy lao